Natuurbouw

Dijkverzwaring, onderhoud van sloten, ontgraven van vijvers, werken in het kader van herstel of verbetering van natuurwaarden, aanpassing van dijkprofielen ….het zijn slechts enkele voorbeelden van de werken die wij met succes uitgevoerd hebben.